Kancelaria świadczy usługi w zakresie :1. prawa gospodarczego w tym :

 - prawa spółek
 - prawa upadłościowego
 - prawa działalności gospodarczej
 - prawa ochrony konkurencji

2. prawa cywilnego
3. prawa rodzinnego
4. prawa pracy
5. prawa podatkowego i prawa administracyjnego w zakresie w jakim wiąże się to z działalnością gospodarczą

Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w ramach :

- stałych umów, zapewniających stałą pomoc prawną  polegającą ma  wyjaśnianiu wątpliwości prawnych, kompletowaniu dokumentów niezbędnych w prowadzonych postępowaniach sądowych, konstruowaniu i opiniowaniu umów, w ramach umów długookresowych określających  wynagrodzenie ryczałtowe. Świadczenie pomocy prawnej na podstawie stałej umowy wiąże się z   ustalonym czasem pracy  kancelarii w siedzibie Klienta, a ponadto do stałego świadczenie pomocy prawnej ponad umówiony czas za pośrednictwem zwłaszcza elektronicznych form przekazu informacji.

- doraźnych umów, na podstawie których przyjmowane są pojedyncze, konkretne sprawy sądowe i administracyjne, a ponadto
- sporządzanie i opiniowanie umów
- sporządzanie aktów założycielskich spółek
- udział w negocjacjach umów
- doraźne konsultacje prawne i sporządzanie opinii prawnych